ایمن پردازان رستاک

(دفتر مرکزی)

تهران – طرشت-بلوار صالحی- جنب مترو دانشگاه شریف- بلوار اکبری

خیابان خسروان- خیابان ماهواره- کوچه ترقی- پلاک 18
تلفن: 66506602 21 98+
موبایل: 9123758949 98+ و 9123241089 98+
فکس: 66524571 21 98+
ایمیل: info@iprastak.ir

operator