تست فیلتر گازوئیل

 

شرکت ایمن پردازان رستاک افتخار دارد مجموعه کاملی از آزمونها تست فیلتر گازوئیل مطابق استاندارد ISIRI-2769 و همچنین مطابق استاندارد مورد نظر شما را به مشتریان محترم ارائه دهد. از آن جاییکه این استاندارد اجباری نبوده و فقط شامل فیلترهای وارداتی میباشد به خودرو سازان محترم اکیدا پیشنهاد میشود قبل از سفارش گذاری انبوه از نتیجه تست محصول اطمینان حاصی نمایند.

آزمونهای فیلتر گازوئیل مطابق استاندارد ISIRI-2769

1. آزمون پاکیزگی فیلتر گازوئیل

2. آزمون حباب هوا فیلتر گازوئیل

3. آزمون اختلاف فشار فیلتر نو فیلتر گازوئیل

4. آزمون راندمان تصفیه لحظه ای و طول عمر فیلتر گازوئیل

5. آزمون فابلیت جداسازی آب فیلتر گازوئیل

6. آزمون از هم گسیختگی یا ترکیدن عامل صافی فیلتر گازوئیل

7. آزمون تعیین اثر آب فیلتر گازوئیل

8. آزمون ترکیدن فیلتر کامل فیلتر گازوئیل

9. آزمون خستگی در برابر فشار ضربه ای متناوب فیلتر گازوئیل

10. آزمون خستگی در برابر لرزش فیلتر گازوئیل