تست فیلتر

تست انواع فیلتر  از خدمات شرکت ایمن پردازان رستاک میباشد. تست فیلترها  تحت نظارت اداره استاندارد استان تهران و دریافت گواهینامه از این سازمان دولتی صورت میپذیرد.  آزمونهای تعیین شده در استانداردهای ملی فیلتر توسط سازمان استاندار ملی ایران و تحت نظارت اداره استاندارد انجام میشود.

IMG-20181025-WA0005
IMG-20181025-WA0006