تست فیلتر هوا

آزمایشگاه ایمن پردازان رستاک افتخار دارد علاوه بر انجام آزمون های تست فیلتر روغن ، تست فیلتر سوخت و تست فیلتر گازوئیل انجام آزمونهای تست فیلتر هوا مطابق استاندارد ملی ISIRI-34 را به اطلاع مشتریان خود برساند. ضمنا این آزمایشگاه به عنوان تنها آزمایشگاه تست کننده فیلتر هوای لوکوموتیو ، فیلتر هوای آمبولانس ، فیلتر هوای توربین ، فیلتر هوای تراکتور در کشور شناخته شده و با شرکتهای مختلفی در این راستا همکاری میکند.

آزمون فیلتر هوا شامل آزمونهای به شرح ذیل میباشد:

1. آزمون راندمان فیلتر هوا:هدف از آزمون راندمان فیلتر هوا این است که بدانیم فیلتر هوای تحت آزمون چه مقدار گرد وغبار را به خود میگیرد و چه مقدار از خود عبور میدهد.

2. آزمون گسیختگی فیلتر هوا:هدف از این آزمون تعیین قابلیت عامل فیلتر هوا از نظر مقاومت در برابر اختلاف معین و یا تعیین اختلاف فشاری است که در آن گسیختگی عامل فیلتر اتفاق می افتد.

3.آزمون چرخه دما فیلتر هوا:هدف از انجام این آزمون تعیین اثر پذیری فیلتر هوا نسبت به دماهای زیاد و کم می باشد.

4.آزمون افت فشار فیلتر هوا:هدف از انجام این آزمون تعیین اختلاف فشار واحد تحت آزمون در هنگامی می باشد که هوا تحت شرایط از پیش تعیین شده از آن عبور می کند.

 

IMG-20181025-WA0007