تخقیق ، پژوهش واجرای پروژه های مرتبط با فناوری های پیشزفته ، تهیه طرح های توجیهی ، امکان سنجی و بررسی مقرون به صرفه بودن تولید در جهت اخذ مجوزهای صنعتی بازرگانی و واحد های مهندسی و  نیز تاسیس واحدهای تولیدی…

9