کلیه دستگاهای این شرکت همراه با یکسال گارانتی،بیمه حمل و نقل و ده سال خدمات پس از فروش میباشد. همراه با دستگاهای این شرکت دستور العمل ها و راهنمای تولیدات بر اساس استانداردهای زیر ارائه میگردد: ISO 9000, TPM, ISO10015, OHSAS 18000, ISO14000

guarantee