Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:فشار ترکیدن

تست فیلتر روغن


تست فیلتر روغن

آزمایشگاه ایمن پردازان رستاک افتخار دارد علاوه بر انجام آزمون های تست فیلتر هوا تست فیلتر سوخت و تست فیلتر گازوئیل انجام آزمونهای تست فیلتر روغن ماشین های سبک، سنگین و نیمه سنگین  مطابق استاندارد ملی ISIRI-2525 را به اطلاع مشتریان خود برساند. ضمنا این آزمایشگاه قابلیت تست فیلتر هلیکوپتر ، فیلتر قایقهای موتوری و … را نیز دارا میباشد.

ازمون های فیلتر روغن به شرح ذیل می باشد:

1.آزمون افت فشار: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از انجام این آزمون تعین محدوده اختلاف فشار در جریان های مختلف می باشد.

2.آزمون عملکرد سوپاپ اطمینان: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از انجام این آزمون برسی عملکرد سوپاپ اطمینان می باشد

3.آزمون مقاومت عامل صافی در برابر فشار تفاضلی: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از این آزمون تعیین مقاومت عمل صافی ذر برابر فشار تفاضلی است.

4.آزمون کارایی جداسازی: بر اساس استاندارد ISIRI-2525 هدف از این آزمون برای بدست آوردن راندمان کاغذ فیبتر می باشد.

5.آزمون مقاومت در برابر فشار ضربه ای: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از انجام این آزمون تعیین مقاومت در برابر فشارضربه ای است.

6.ژمون تحمل فشار: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از این آزمون تعین واحد تحت آزمون در برابر فشار ترکیدن است.

7.آزمون ارتعاش: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از این آزمون تعیین مقاومت واحد تحت آزمون در برابر ارتعاش  ناشی از موتور خودرو می باشد.

8.آزمون تعیین مقدار نشتی:  بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از این آزمون تست واشر مانع برگشت روغن می باشد.

9.آزمون حباب دهی: بر اساس استاندارد ISIRI-2525هدف از این ازمون تست سوراخ بودن یا نبودن فیلتر و کیفیت کاغذ می باشد.

ادامه مطلب

تست انواع فیلتر سوخت

آزمایشگاه با راه اندازی دپارتمان فیلترهای سوخت و گازوئیل به عنوان تنها آزمایشگاه تست کننده انواع فیلترها در کشور شناخته میشود که میتواند تمامی انواع فیلترها با سیال هوا و مایع در بیشتر سایزهای متدوال را مطابق استاندارهای ملی آزمایش نماید.

آزمونهای فیلتر سوخت مطابق استاندارد ISIRI-17553

1. آزمون مقاومت در برابر جريان فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

2. آزمون مشخصات ظرفیت و جداسازي ذرات آالينده فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

3. آزمون عبور از عامل صافي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

4. آزمون متالشي شدن فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

5. آزمون قابلیت انطباق با شرايط محیطي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

6. آزمون نشتبندي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

7. آزمون گشتاور نصب نشتبند فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

8. آزمون گشتاور جداسازي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

9. آزمون هاي مکانیکي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

الف) آزمون تركیدن فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ب) آزمون چرخه فشار فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ت) آزمون خستگي ارتعاشي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ث) آزمون خلاء فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

10. آزمون سازگاري مواد فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

 

 

ادامه مطلب